Slab/Lintel

Minimum percentage of steel =0.7%
∴Quantity of steel = (0.7/100) x 1 = 0.007 m³
Weight of steel = 0.007 x 7850 = 54.95≊55 kg/m³

Maximum percentage of steel =1.0%

∴Quantity of steel = (1.0/100) x 1 = 0.01 m³
Weight of steel = 0.01 x 7850 = 78.5 kg /

Beam

Minimum percentage of steel =1.0%

∴Quantity of steel = (1.0/100) x 1 = 0.01 m³
Weight of steel = 0.01 x 7850 = 78.5 kg /m³

Maximum percentage of steel =2.0%

∴Quantity of steel = (2.0/100) x 1 = 0.02 m³
Weight of steel = 0.02 x 7850 = 157 kg/m³

Column

Minimum percentage of steel =0.8%

∴Quantity of steel = (0.8/100) x 1 = 0.008 m³
Weight of steel = 0.008 x 7850 = 62.80 kg/m³

Maximum percentage of steel =6.0%

∴Quantity of steel = (6.0/100) x 1 = 0.06 m³
Weight of steel = 0.06 x 7850 = 471 kg /

Foundation

Minimum percentage of steel =0.50%

∴Quantity of steel = (0.50/100) x 1 = 0.005 m³
Weight of steel = 0.005 x 7850 = 39.25 kg/m³

Maximum percentage of steel =0.8%

∴Quantity of steel = (1.0/100) x 1 = 0.008 m³
Weight of steel = 0.008 x 7850 = 62.80 kg /

Structural Element Quantity of steel  Quantity of steel 
Min.  Max.  Min. (kg/m³) Max. (kg/m³)
Slab/Lintel 0.70% 1.00% 54.95 78.5
Beam 1.00% 2.00% 78.5 157
Column 0.80% 6.00% 62.8 471
Foundation 0.50% 0.80% 39.25 62.8

 

Share this